ING Commercial Finance Polska

Aktualności

Unia FCI/IFG zaakceptowana!

20 paź 2015

19 października 2015 r., członkowie International Factors Group na dorocznym Kongresie odbywającym się tym razem w Wiedniu podjęli w jednomyślnym głosowaniu decyzję o utworzeniu unii z Factors Chain International z siedzibą w Amsterdamie.

Już w czerwcu b.r. członkowie Factors Chain International na swoim Walnym Zgromadzeniu w Singapurze podjęli analogiczną decyzję i kwalifikowaną większością głosów zaakceptowali unię z IFG.

W ciągu najbliższych miesięcy Komitety Wykonawcze obu organizacji będą intensywnie pracowały nad kwestiami logistycznymi i budżetowymi połączonej organizacji. Od stycznia 2016 połączone zrzeszenie firm i banków faktoringowych rozpocznie działalność jako nowa jedna organizacja reprezentująca cały rynek światowy. Zarówno IFG jak i FCI działały niezależnie od momentu ich założenia na początku lat 60-tych ubiegłego wieku. Wcześniej były próby połączenia działalności obu organizacji, ale żadna z nich nie doszła do skutku.

Obecna fuzja jest ogromnym sukcesem Petera Murloya, Sekretarza Generalnego FCI oraz Erika Timmermansa, Sekretarza Generalnego IFG.

Po zjednoczeniu zrzeszenie otrzyma nową nazwę, a w okresie przejściowym będzie miało siedziby zarówno w Amsterdamie jak i Brukseli.