ING Commercial Finance Polska

Faktoring krajowy bez regresu

Produkt dedykowany klientom, którzy chcą uzyskać finansowanie w oparciu o cesję wierzytelności oraz przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorców krajowych objętych umową faktoringu.

Cechy produktu

Faktoring bez regresu  to doskonały sposób na pozyskanie środków przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa transakcji. W ramach transakcji faktoringu krajowego bez regresu nasza firma finansuje należności wybranych odbiorców krajowych bezzwłocznie po wystawieniu faktur, na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności oraz zabezpiecza ryzyko niewypłacalności odbiorcy. Należności w ramach limitu wyznaczonego odbiorcy objęte są ochroną w wysokości:

  • 90% w ramach i na warunkach naszej polisy, lub
  • zgodnie warunkami Twojej polisy ubezpieczenia należności.

Należności w ramach limitu wyznaczonego odbiorcy objęte są ochroną:

  • do 90% w ramach polisy ING
  • 60-90% zgodnie z indywidualną polisą klienta

Zyskujesz

  • Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji krajowych
  • Zarządzanie należnościami przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny - ING Commercial Finance Polska
  • Poprawę płynności finansowej firmy oraz eliminacje zatorów płatniczych, w efekcie wzrost wiarygodności Twojej firmy u dostawców oraz możliwość otrzymania upustów
  • Elastyczność w ustalaniu terminu spłaty faktur dla Twoich odbiorców

Jak to działa?

Chcesz porozmawiać na temat oferty?

Zadzwoń do nas

+48 887 847 143

Infolinia czynna w dni robocze 8:30 - 16:00
(Koszt połączenia wg stawek operatora)

Wyślij wiadomość

info@ingcomfin.pl

Odwiedź oddziały

Lista biur