ING Commercial Finance Polska

O nas

U nas każdy klient jest traktowany indywidualnie, a usługi faktoringowe i inne oferowane produkty są szansą rozwoju jego przedsiębiorstwa. Nasza firma faktoringowa wyznaje zasadę, że profesjonalne wsparcie i jasne zasady budują wzajemne zaufanie i tworzą trwałe partnerstwo.

Zobacz więcej

Władze

Mamy odpowiednie kompetencje do zarządzania majątkiem naszych klientów i informacjami o nich, a także do reprezentowania ich interesów.

Sprawdź

Odpowiedzialny biznes

Przejrzyste i etyczne relacje z interesariuszami są priorytetem w naszej firmie.

Sprawdź

Kariera

Dołącz do międzynarodowej grupy finansowej, by pracować w stabilnym i relatywnie niewielkim zespole rynkowego lidera!

Sprawdź

Akcjonariat

 

Kapitał akcyjny ING Commercial Finance Polska S.A. wynosi 10 000 000 zł i dzieli się na 223 760 akcji zwykłych serii A oraz 776 240 akcji zwykłych serii B, o wartości nominalnej każdej akcji: 10 zł. Jedna akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Właścicielem wszystkich akcji jest obecnie ING Investment Holding (Polska) S.A. z siedzibą w Katowicach. Właścicielem spółki ING Investment Holding (Polska) S.A.  jest ING Bank Śląski S.A. (więcej informacji o banku na jego stronie www.ing.pl), który należy do Grupy ING – grupy instytucji finansowych o zasięgu globalnym, oferującej usługi bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty Grupy ING prowadzą działalność w ponad 40 krajach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji i Australii.

Podmiotem dominującym w Grupie ING jest holenderska instytucja finansowa ING Groep N.V. powstała w 1991 roku w wyniku fuzji holenderskiej spółki ubezpieczeniowej Nationale-Nederlanden oraz holenderskiego banku NMB Postbank Groep.

Więcej informacji o Grupie ING znajduje się na jej stronie internetowej www.ing.com

 

Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie 2019

 

Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej ING Commercial Finance Polska S.A. za:

Członkostwo w organizacjach