ING Commercial Finance Polska

Bezpieczna sprzedaż

Produkty dedykowane klientom, którzy chcą uzyskać finansowanie w oparciu o cesję wierzytelności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców objętych umową faktoringu.

Zabezpieczamy ryzyko niewypłacalności

 • Dodatkowe finansowanie oparte na należnościach handlowych
 • Poprawa płynności
 • Zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności odbiorcy
 • Zarządzanie należnościami przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny - ING Commercial Finance Polska

Należności w ramach limitu wyznaczonego odbiorcy objęte są ochroną:

 • do 90% w ramach polisy ING
 • do 100% w eksporcie w ramach FCI
 • 60-90% zgodnie z indywidualną polisą Klienta

Dla kogo?

 • Prowadzisz sprzedaż z odroczonym terminem płatności.
 • Dynamicznie się rozwijasz i chcesz finansować udzielane przez siebie kredyty kupieckie lub prowadzisz działalność charakteryzującą się sezonowymi wahaniami sprzedaży.
 • Chcesz się zabezpieczyć przed skutkami związanymi z nieterminowym regulowaniem należności przez odbiorców.
 • Chcesz się zabezpieczyć przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców w kraju lub zagranicą i zminimalizować ryzyko różnic kursowych.
 • Chcesz zlecić wyspecjalizowanej firmie obsługę i zarządzanie swoimi należnościami.

Otrzymujesz

 • Finansowanie należności powstałych w wyniku dostawy towarów lub usług z odroczonym terminem zapłaty do wcześniej uzgodnionych odbiorców krajowych lub zagranicznych (faktoring pełny).
 • Przejęcie ryzyka niewypłacalności prawnej odbiorcy (w ramach polisy ubezpieczeniowej lub gwarancji zagranicznego faktora).
 • Monitoring płatności.
 • Ewidencję i rozliczanie spłat od odbiorców, informację o bieżącym stanie należności.

W ramach finansowania z ubezpieczeniem ryzyka oferujemy

Faktoring krajowy bez regresu

W ramach transakcji faktoringu krajowego bez regresu nasza firma finansuje należności wybranych odbiorców krajowych bezzwłocznie po wystawieniu faktur, na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności oraz zabezpiecza ryzyko niewypłacalności odbiorcy.

Sprawdź

Faktoring in-house bez regresu

W ramach transakcji faktoringu bez regresu nasza firma finansuje należności wybranych odbiorców krajowych bezzwłocznie po wystawieniu faktur, na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności, pozostawiając zarządzanie należnościami – rozliczenia spłat, po Twojej stronie. Dodatkowo zabezpieczamy ryzyko niewypłacalności odbiorcy.

Sprawdź

Faktoring eksportowy bez regresu

W ramach transakcji faktoringu eksportowego bez regresu nasza firma finansuje należności wybranych odbiorców zagranicznych (w walucie kontraktu) bezzwłocznie po wystawieniu faktur, na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności.

Sprawdź

Faktoring wymagalnościowy bez regresu

W ramach transakcji faktoringu krajowego wymagalnościowego bez regresu nasza firma finansuje należności wybranych odbiorców krajowych zgodnie z Twoimi preferencjami – bezzwłocznie po wystawieniu faktur, w terminie płatności faktur lub wcześniej na Twój wniosek. Dodatkowo zabezpieczamy ryzyko niewypłacalności odbiorcy.

Sprawdź

Chcesz porozmawiać na temat oferty?

Zadzwoń do nas

+48 887 847 143

Infolinia czynna w dni robocze 8:30 - 16:00
(Koszt połączenia wg stawek operatora)

Wyślij wiadomość

info@ingcomfin.pl

Odwiedź oddziały

Lista biur

Wymagane dokumenty

Aby rozpocząć współpracę przygotuj

 • Wniosek faktoringowy pobierz
 • Listę kontrahentów do faktoringu pobierz wzór
 • Dokumenty rejestrowe
 • Sprawozdania finansowe za 2 ostatnie lata, ostatni kwartał i analogiczny kwartał ubiegłego roku
 • Kopie przykładowej dokumentacji handlowej - zamówienia, faktury do udokumentowania dostawy towaru lub usługi (dla trzech największych odbiorców do faktoringu)