ING Commercial Finance Polska

Cechy produktu

W ramach transakcji faktoringu krajowego wymagalnościowego bez regresu nasza firma finansuje należności wybranych odbiorców krajowych zgodnie z Twoimi preferencjami - bezzwłocznie po wystawieniu faktur, w terminie płatności faktur lub wcześniej na Twój wniosek. Faktoring bez regresu pozwala zabezpieczyć się w przypadku ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Należności w ramach limitu wyznaczonego odbiorcy objęte są ochroną w wysokości:

  • 90% w ramach i na warunkach naszej polisy, lub
  • zgodnie warunkami Twojej polisy ubezpieczenia należności.

Należności w ramach limitu wyznaczonego odbiorcy objęte są ochroną:

  • do 90% w ramach polisy ING
  • 60-90% zgodnie z indywidualną polisą klienta

Zyskujesz

  • Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji krajowych
  • Elastyczność w ustalaniu terminu spłaty faktur dla Twoich odbiorców
  • Wysokość dodatkowego finansowania opartego na należnościach w wysokości dopasowanej do aktualnych potrzeb

  • Możliwość przeniesienia odsetek za opóźnienie w spłacie na odbiorcę
  • Poprawę płynności finansowej firmy oraz eliminacje zatorów płatniczych, w efekcie wzrost wiarygodności Twojej firmy u dostawców oraz możliwość otrzymania upustów

Jak to działa?

Chcesz porozmawiać na temat oferty?

Zadzwoń do nas

+48 887 847 143

Infolinia czynna w dni robocze 8:30 - 16:00
(Koszt połączenia wg stawek operatora)

Wyślij wiadomość

info@ingcomfin.pl

Odwiedź oddziały

Lista biur