ING Commercial Finance Polska

Władze

Mamy odpowiednie kompetencje do zarządzania majątkiem i informacjami naszych klientów, a także do reprezentowania ich interesów.

  • Zarząd

  • Rada nadzorcza

Zarząd

Rada nadzorcza

Michał Bolesławski

Michał Bolesławski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zobacz profil
Joanna Erdman

Joanna Erdman

Członek Rady Nadzorczej
Zobacz profil
Bożena Graczyk

Bożena Graczyk

Członek Rady Nadzorczej
Zobacz profil