ING Commercial Finance Polska

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

ochrona danych osobowych jest jednym najważniejszych zagadnień w naszej firmie a dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Dbamy o to, aby na bieżąco informować naszych klientów o wszystkich ważnych dla nich zmianach. Dlatego poniżej znajdziecie Państwo  informację o najnowszych zmianach które wprowadza RODO.

Czym jest RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady określające zasady przechowywania , przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Jaki jest Cel RODO?

Celem regulacji jest wprowadzenie katalogu zasad zwiększających prawa osób fizycznych oraz ochronę ich danych osobowych, zgodnie z którymi przetwarzanie danych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.

Dlaczego ING przetwarza moje dane?

Przetwarzamy Państwa dane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa Państwa transakcji.

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane?

Dane przekazaliście nam Państwo sami bądź pozyskaliśmy je od Państwa Kontrahenta w celu zawarcia i realizacji umowy.

Czy wprowadzenie RODO wymaga kontaktu z ING?

Wprowadzenie Rozporządzenia nie wymaga kontaktu z ING.

Prosimy o zapoznanie się z pełną informacją dotyczącą celów, podstaw prawnych i pozostałych warunków przetwarzania przez ING Commercial Finance Polska S.A. Pani/Pana danych osobowych, a także Pani/Pana praw związanych z tym przetwarzaniem

Klauzula Informacyjna

Ze względu na źródło pozyskania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z jedną z poniższych klauzul informacyjnych:

 

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania związane ze swoimi danymi, prosimy o kontakt:

Z Państwa opiekunem

Lista oddziałów

Korespondencyjnie na adres

Inspektor ochrony danych

Lilianna Rother-Obrączka
ING Commercial Finance Polska S.A.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

E:  abi.commercial.finance@ingcomfin.pl

Pod numer telefonu

+48 887 847 143

Infolinia czynna w dni robocze 8:30 - 16:00
(Koszt połączenia wg stawek operatora)