ING Commercial Finance Polska

Zabezpieczamy ryzyko niewypłacalności

 • Dodatkowe finansowanie handlu oparte na należnościach handlowych
 • Poprawa płynności i bezpieczeństwa finansowego
 • Zarządzanie należnościami przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny - ING Commercial Finance Polska

Dla kogo?

 • Prowadzisz sprzedaż z odroczonym terminem płatności.
 • Chcesz zlecić wyspecjalizowanej firmie obsługę i zarządzanie swoimi należnościami.
 • Dynamicznie się rozwijasz i chcesz sfinansować udzielane przez siebie kredyty kupieckie lub prowadzisz działalność charakteryzującą się sezonowymi wahaniami sprzedaży.
 • Chcesz się zabezpieczyć przed skutkami związanymi z nieterminowym regulowaniem należności przez odbiorców.

Otrzymujesz

 • Finansowanie należności powstałych w wyniku dostawy towarów lub usług z odroczonym terminem zapłaty do wcześniej uzgodnionych odbiorców krajowych lub zagranicznych (faktoring niepełny).
 • Monitoring płatności.
 • Ewidencję i rozliczanie spłat od odbiorców, informację o bieżącym stanie należności.

W ramach finansowania oferujemy

Faktoring krajowy z regresem

W ramach transakcji faktoringu krajowego z regresem nasza firma finansuje należności wybranych odbiorców krajowych bezzwłocznie po wystawieniu faktur, na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności.

Sprawdź

Faktoring wymagalnościowy z regresem

W ramach transakcji faktoringu krajowego wymagalnościowego z regresem nasza firma finansuje należności wybranych odbiorców krajowych zgodnie z Twoimi preferencjami – bezzwłocznie po wystawieniu faktur, w terminie płatności faktur lub wcześniej na Twój wniosek.

Sprawdź

Faktoring eksportowy z regresem

W ramach transakcji faktoringu eksportowego z regresem nasza firma finansuje należności wybranych odbiorców zagranicznych (w walucie kontraktu) bezzwłocznie po wystawieniu faktur, na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności.

Sprawdź

Faktoring in-house z regresem

W ramach transakcji faktoringu z regresem nasza firma finansuje należności wybranych odbiorców bezzwłocznie po wystawieniu faktur, na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności, pozostawiając zarządzanie należnościami – rozliczenia spłat po Twojej stronie.

Sprawdź

Chcesz porozmawiać na temat oferty?

Zadzwoń do nas

+48 887 847 143

Infolinia czynna w dni robocze 8:30 - 16:00
(Koszt połączenia wg stawek operatora)

Wyślij wiadomość

info@ingcomfin.pl

Odwiedź oddziały

Lista biur

Wymagane dokumenty

Aby rozpocząć współpracę przygotuj

 • Wniosek faktoringowy pobierz
 • Listę kontrahentów do faktoringu pobierz wzór
 • Dokumenty rejestrowe
 • Sprawozdania finansowe za 2 ostatnie lata, ostatni kwartał i analogiczny kwartał ubiegłego roku
 • Kopie przykładowej dokumentacji handlowej - zamówienia, faktury do udokumentowania dostawy towaru lub usługi (dla trzech największych odbiorców do faktoringu)