ING Commercial Finance Polska

Cechy produktu

W usłudze faktoringu z regresem nasza firma finansuje należności wybranych odbiorców krajowych bezzwłocznie po wystawieniu faktur, na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności. Faktoring krajowy sprawdza się w przypadku kontrahentów na terenie tego samego kraju.

Zyskujesz

  • Poprawę płynności finansowej firmy oraz eliminacje zatorów płatniczych, w efekcie wzrost wiarygodności Twojej firmy u dostawców oraz możliwość otrzymania upustów
  • Zarządzanie należnościami przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny - ING Commercial Finance Polska
  • Elastyczność w ustalaniu terminu spłaty faktur dla Twoich odbiorców


Jak to działa?

Chcesz porozmawiać na temat oferty?