ING Commercial Finance Polska

Joanna Erdman

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

1995 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Finanse i Statystyka

 

Pozostałe obszary działalności

  Biuro Informacji Kredytowej S.A.
06.2020 r. – nadal Członek Rady Nadzorczej
  Forum Odpowiedzialnego Biznesu
06.2020 r. – nadal Członkini Zarządu
  Fundacja ING Dzieciom
06.2019 r. – nadal Przewodnicząca Rady Fundacji
06.2016 r. – 06.2019 r. Członkini Rady Fundacji

Doświadczenie zawodowe

04.2013 r. – nadal ING Bank Śląski S.A.
Wiceprezes Zarządu
2010 r. – 2013 r. ING Bank Śląski S.A.
Pion Klientów Strategicznych
Dyrektor Banku
2007 r. – 2010 r. ING Bank Śląski S.A.
Pion Klientów Strategicznych
Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych
2001 r. – 2007 r. ING Bank Śląski S.A.
Pion Bankowości Korporacyjnej
obszar Klientów Strategicznych
Dyrektor Centrum Klientów Strategicznych
1996 r. – 2001 r. ING Bank N.V.
Bankowość Korporacyjna
Officer, Senior Officer
1995 r. – 1996 r. Bank Pekao S.A.
Dział Marketingu, Inspektor