ING Commercial Finance Polska

Tomasz Grzybowski

Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie

1991 - 1995 r

 
Szkoła Główna Handlowa - Wydział Finanse Przedsiębiorstw
 

Doświadczenie zawodowe

2016 - 2018 r.
ING Bank Śląski S.A. Dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego w obszarze Klientów Strategicznych
2013 - 2015 r.
ING LeaseWiceprezes Zarządu ds. Ryzyka Kredytowego
2011 - 2012 r.

ING Bank Śląski SADyrektor Centrum Kredytowego w Regionie Korporacyjnym

2007 - 2010 r.

ING Bank Hipoteczny SADyrektor Sprzedaży

2002 - 2006 r.

ING Bank Śląski SAKierownik Zespołu Wsparcia Kredytowego

1997 - 2001 r.

ING Bank Śląski SAOpiekun Klientów Strategicznych